Sipariş ve destek için 0 (212) 234 00 36
Kapat
(0) Ürün
Sepetinde hiç ürün yok.
Kategoriler
  Filters
  Dil
  Ara

  Sözleşme ve Şartnameler

  Gizlilik Politikamız

  Endüstri Giyim, kullanıcıların www.endustrigiyim.com sitesi üzerinden ilettikleri kişisel bilgilerini, Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır.
  Kişisel bilgiler, ad soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup kısaca Gizli Bilgiler olarak anılacaktır.

   Endüstri Giyim kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Endüstri Giyim gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, www.endustrigiyim.com sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Endüstri Giyim’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.


  Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi

  Endüstri Giyim Mesafeli Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu

  MADDE 1 - KONU:
  İşbu Satış sözleşmesi ön bilgi formunun konusu, SATICI'nın, SİPARİŞ VEREN/ALICI'ya satışını yaptıgı, aşagıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

  MADDE 2 - SATICI BİLGİLERİ:
  Ünvanı: Şensel Teknik Emniyet Malzemeleri San.Tic.Ltd.Şti.
  Adresi: Kağıthane Caddesi Yayla Sokak No:2-5 Çağlayan-İstanbul
  Telefon: 0 212 234 00 36
  Email: info@endustrigiyim.com

  MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ:
  Malın / Ürün/Ürünlerin / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, alternatif ürün tercihi aşagıda belirtildigi gibidir.
  Ürün Adı Miktar Tutar
    

  Kargo Ücreti: 100 TL ve üzeri alışverişlerde Satış ücretine dahil (SİPARİŞ ALAN/SATICI tarafından karşılanacak.) 
  Ödeme Şekli: Banka Havalesi veya Kredi kartı
  Sipariş Tarihi:  
  Teslimat Tarihi:  
  İndirimler Düşüldükten Sonra Toplam Sipariş Tutarı:
  Teslim Şekli: Adrese Teslim

  MADDE 4 – SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ: (Bundan sonra SİPARİŞ VEREN olarak anılacaktır.)
  Adı/Soyadı/Ünvanı  
  Adresi:  
  Telefon: 
  Faks: - 
  Email/Kullanıcı Adı: 

  MADDE 5 – ALICI BİLGİLERİ: (Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.)
  Teslim Edilecek Kişi:
  Teslimat Adresi: 
  Telefon:
  Faks: 
  Email/Kullanıcı Adı: 

  MADDE 6 – FATURA BİLGİLERİ
  Adı/Soyadı/Ünvanı: 
  Fatura Adresi: 
  Telefon: 
  Faks-br> Email/Kullanıcı Adı: 
  Fatura Teslim: Fatura sipariş teslimatı sırasında teslimat adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

  MADDE 7:
  Madde 4’te belirtilen SİPARİŞ VEREN, Madde 5’te belirtilen ALICI ve Madde 6’da belirtilen FATURA BİLGİLERİ aynı kişiye ait ve/veya farklı kişilere ait olabilir. Farklı kişilere ait olması durumunda verilen ve onaylanan tüm bilgilerden SİPARİŞ VEREN sorumludur. SİPARİŞ VEREN ve ALICI’yı sorumlu tutan hak ve yükümlülükler SİPARİŞ VEREN/ALICI olarak belirtilmiştir.

  MADDE 8:
  SİPARİŞ VEREN Madde 4’te belirttiği bilgilerin doğru ve Madde 5’te belirttiği bilgilerin ALICI’ya ait olduğunu kabul eder. Verilen bilgiler ile ALICI’ya ulaşılamaması durumunda SATICI’nın sorumluluğu bulunmamaktadır ve tüm sorumluluk SİPARİŞ VEREN’e aittir.

  MADDE 9:
  Tüketici şikâyet ve itirazları konusundaki başvurular, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabilmektedir.

  MADDE 10:
  Bu hizmet yalnızca perakende satışa ve nihai kullanıma yöneliktir. Toptan ve”yeniden satış” amaçlı siparişlerin ön bilgi formu ve/veya satış sözleşmesi oluşmuş olsa dahi SATICI siparişi iptal ederek teslim etmeme hakkını saklı tutar. 

  MADDE 11:
  Bu bilgiler, kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyiniyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmektedir.

  MADDE 12:
  Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedilmesi için, işbu sözleşmenin SİPARİŞ VEREN tarafından elektronik olarak onaylanması gerekmektedir.

  MADDE 13 - CAYMA HAKKI:
  13.1-SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın herhangi bir gerekçe göstermeksizin veya cezai şart ödemeksizin, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde malın teslim alındığı, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içinde cayma hakkı bulunmaktadır.
  13.2- Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin SATICI’ya bu sure içerisinde yazılı olarak veya sürekli veri taşıyıcısıyla yapılması ve ürün/ürünlerin 6 Mart 2011 tarihli 27866 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’in 7.Maddesi hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde,SİPARİŞ VEREN/ALICI'ya teslim edilen ürün/ürünlerin SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının SATICI’ya iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün/ürünlerin bedeli SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya iade edilir. Cayma hakkının kullanılması halinde ürün/ürünler SATICI’ya SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından kargo ile iade edilir ve bu durumda kargo ücreti SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya aittir.
  13.3-06.03.2011 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “ Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin” 2. Maddesinin 3/a nolu bendi gereği “Gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesine ilişkin Mesafeli Sözleşmeler’de cayma hakkı bulunmamaktadır.

  MADDE 14:
  İşbu ön bilgilendirme formunda yer alan mal/hizmetlere ilişkin fiyat dahil taahütler siparişin verildiği tarihten itibaren 30 gün geçerlidir.